Używamy plików cookies, żeby zapewnić Ci najlepszą obsługę naszej strony. Więcej informacji w polityce prywatności.

zamknij

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

   
  Miejscowość, data

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: Meble U Jędrusia Katarzyna Kolat
  ul. Towarowa 13
  64-920 Piła
  e-mail: sklep@mebleujedrusia.pl
  telefon: 672152001

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 

 

 

 

Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

 

Pobierz tutaj

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.